Specialist in elektrotechniek
Snelle & Persoonlijke service
NEN 1010 Elektro gecertificeerd
Actief in Zuid-Holland

NEN 1010 inspectie

Wat is de NEN 1010?

De NEN 1010 is de norm waaraan Nederlandse elektrotechnische installatiebedrijven zich aan moeten houden wanneer zij werken met laagspanningsinstallaties. Dit geldt zowel voor situaties waarin deze installaties worden aangelegd als wanneer deze worden uitgebreid of aangepast. De norm wordt gebruikt als richtlijn voor controles en inspecties bij projectopleveringen, maar kan ook periodiek worden gecontroleerd. De NEN 1010 is geen officiële wet, maar omvat afspraken en praktische richtlijnen om veilig te werken. Door deze richtlijnen te hanteren, kan zonder gevaar voor brand en elektrocutie worden gewerkt. Wel wordt de NEN 1010 inspectie steeds vaker verplicht door de verzekeraar om het risico op brand door kortsluiting of een verkeerd aangebrachte installatie te verminderen.

Wanneer is de NEN 1010 toepasbaar?

De NEN 1010 is toepasbaar in de gehele woning- en utiliteitsbouw en in de industrie. Dit is erg breed. De NEN 1010 is dus toepasbaar in veel gevallen. Van laagspanningsinstallaties in rijtjeshuizen en kantoorpanden tot openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen. Maar ook kassen in de tuinbouw of oplaadpunten voor elektrische voertuigen dienen aan de NEN 1010 te voldoen.

NEN 1010 inspectie door Van Haaster Elektra

Om te controleren of uw laagspanningsinstallatie aan de NEN 1010 voldoet, dient u een inspectie te laten uitvoeren door een bevoegd bedrijf. Van Haaster Elektra is gespecialiseerd in NEN 1010 inspecties voor zowel nieuwe laagspanningsinstallaties (opleveringsinspectie) als voor laagspanningsinstallaties die worden uitgebreid of aangepast. Indien gewenst kunnen wij de inspectie van uw installatie ook periodiek uitvoeren. We controleren onder andere of alle installatietekeningen- en schema’s up-to-date zijn, of eventuele beschadigingen moeten worden gerepareerd (of vormen deze geen gevaar?), of schakelkasten bereikbaar zijn, of aardleidingen goed verbonden zijn en of de veiligheidsketens in orde zijn. Op basis van deze en nog meer belangrijke meetpunten beslissen we of de laagspanningsinstallatie wel of niet aan de NEN 1010 voldoet. Indien dit niet het geval is, krijgt u uiteraard ook te horen waaraan u niet voldoet, zodat u dit kunt aanpassen.

​Wilt u een of meerder laagspanningsinstallaties laten inspecteren volgens de NEN 1010 norm? Neem via het formulier geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.